Biljartvereniging De Hazelaar Rosmalen
Waar biljarten troef is

AANMELDEN

U meldt zich aan bij BV De Hazelaar door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en hierna op de verzendknop te drukken. Nadat u bevestiging van  ontvangst heeft gekregen, bent u aspirant lid van de vereniging. Dit aspirant lidmaatschap duurt 2 maanden, waarna u, mits er geen bezwaren zijn,  definitief lid bent van de vereniging. Bezwaren kunnen o.a. zijn "niet betaalde rekening aan andere verenigingen en/of bonden". Van het definitieve lidmaatschap ontvang u eveneens bevestiging.

SOORTEN LIDMAATSCHAP
De vereniging kent 2 soorten lidmaatschappen:

  • Recreatief lid: U speelt geen (bonds)competitie, alleen recreatief. U kunt wel deelnemen aan onderlinge competities en/of toernooien als clubkampioenschappen. Tijdens de openingstijden kunt u vrij spelen op de biljarts die op dat moment niet gebruikt worden voor competitiewedstrijden.
  • Competitie lid: U speelt bondscompetitie. U kunt hieraan deelnemen vanaf elk nieuw competitie seizoen (begin september). Daarnaast kunt u vrij spelen op de biljarts die op dat moment niet in gebruik zijn voor competitie wedstrijden.

CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenraadsvergadering. Voor het recreatief  bedraagt de contributie op dit moment Euro 80,= per jaar + 5 Euro per jaar verplichte KNBB afdracht. In totaal dus Euro 85,= (basiscontributie).

Voor het competitie lidmaatschap bedraagt de basiscontributie Euro 80,= per jaar, verhoogd met de door de vereniging verplicht te betalen bondsafdrachten. De hoogte hiervan hangt af van het soort en aantal competities waaraan u deelneemt.


KLEDING

Als u competitie speelt, is clubkleding verplicht (grijze clubblouse met embleem. Kosten Euro 35,=


BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt tot 1 juli van elk jaar. Het beëindigen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren (brief of email aan secretaris/ledenadministratie van de vereniging).