Biljartvereniging De Hazelaar Rosmalen
Waar biljarten troef is


Bestuursleden worden benoemd door de ledenraadsvergadering en treden af op basis van een vast rooster. Bestuursleden zijn herkiesbaar. Na de benoemingen op de Algemene Ledenraadsvergadering in januari 2023. bestaat het Bestuur thans uit: 


Voorzitter: Piet de Jongh

Secretaris: Gert Swinkels (secretariaat@hazelaarbiljart.com)

Penningmeester: Jordy Kanters