Biljartvereniging De Hazelaar Rosmalen
Waar biljarten troef is

Speelvolgorde vanaf seizoen 2023 - 2024

Alleen voor C1 klasse

Art. 2.1 lid 2: in de C1, waar naast Libre spelers ook spelers kunnen worden opgenomen die Libre Grote Hoek, Kader 38/2, Kader 57/2 of Bandstoten spelen, wordt de teamvolgorde niet meer bepaald op volgorde van spelsoort en moyenne, maar uitsluitend op volgorde van moyenne. 

Het kan dus voorkomen dat in een team een Libre speler kopman is, een Libre GH speler met een lager moyenne 2e man, en een Bandstoten speler met weer een lager moyenne derde man is. 

Achterliggende reden is dat je zo minder partijen krijgt met zeer uitlopende aantallen te maken caramboles.

Voor alle klassen

Art. 2.1 lid 2: Als twee spelers in een team een moyenne in hetzelfde interval hebben (en dus hetzelfde aantal caramboles moeten maken), dan mag het team kiezen in welke volgorde ze in een wedstrijd worden opgesteld.