Biljartvereniging De Hazelaar Rosmalen
Waar biljarten troef is

 DUBBELPARTIJEN DAG- EN AVONDCOMPETITIE

Zowel in de avond- als de dag competitie mag door een team maximaal 6x per seizoen een dubbelpartij gespeeld worden. De laatste 3 wedstrijden van het seizoen mag geen dubbelpartij gespeeld worden. Als een team meer dan 6 dubbelpartijen speelt of één van de 3 laatste wedstrijden van het seizoen een dubbelpartij speelt, dan kan dit team geen kampioen worden en dus ook niet afgevaardigd worden naar de gewestelijke vervolgronde.


Dag competitie: alle spelers mogen een dubbelpartij spelen.

  • Als in de dag competitie een dubbelpartij gespeeld wordt, dan moet degene die de dubbelpartij speelt tegen de laagst geplaatste tegenstander 1 interval meer maken.


Avondcompetitie: de hoogst geplaatste speler van een team mag nooit een dubbelpartij spelen.

  • Als in de avondcompetitie een dubbelpartij gespeeld wordt, dan moet degene die de dubbelpartij speelt tegen de laagst geplaatste tegenstander bij libre 2 intervallen meer maken en bij driebanden 1 interval.